Tutoriály


Duplikování vrstvy

Duplikování vrstvy nám ulehčuje naši práci, pokud se nám objekty, či některé vrstvy v našem obrázku opakují. Možností je opětovné otevření obrázku a jeho následného vložení do naší práce, ale právě proto je zde duplikace vrstvy. Duplikaci vrstvy vyvoláte pravým stisknutím tlačítka myši na danou vrstvu, kterou chcete duplikovat. Z kontextové nabídky, která se Vám objeví pak vyberete "Duplikovat vrstvu". Photoshop automaticky zduplikuje Vámi vybranou vrstvu a vyskočením okna Vás požádá o název duplikované vrstvy. Po zadání názvu je tato operace kompletní.

Na videu názorně uvidíte jak pomocí pár snadných kroků můžete přidat několik motýlů do obrázku. Při použití klávesové zkratky, Vás photoshop nebude zdržovat nabídkou na změnu názvu, ale zkopíruje název duplikované vrstvy a přídá "- kopírovat"


Použité klávesové zkratky:

Ctrl + J -> Duplikovat vrstvu