Tutoriály


Formáty

Barevných formátů je velká spousta. Jedná se o pravidla pro ukládání informací (obrázku) na disk. Většina aplikací má své pravidla a proto je taky velké množství formátů. My se zde budeme zabývat grafickými formáty a konkrétně rastrovými. Rastrovými proto, že photoshop je rastrový editor, ale rozdíl mezi vektorem a rastrem si zde také ukážeme.

V tuoriálu uvidíte nejčastější formáty, se kterými se u grafiky setkáte, tedy formáty JPG, BMP, PSD, PNG, GIF